Prohlášení o přístupnosti

Česká akademie zemědělských věd se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.old-aj.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.old-aj.cz

Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé prvky mají nedostatečný barevný kontrast (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast)
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
  • Multimediální prvky závisející na čase nejsou opatřeny alternativami (Pravidlo 1.2. Multimediální prvky závisející na čase)
  • Některé funkce obsahu není možné ovládat přes rozhraní klávesnice (Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice)
  • Vzhled a ovládání internetových stránek (Pravidlo 3.2.1 Zaměření)
  • Není zajištěna maximální kompatibilita se současnými i budoucími přístupovými zařízeními včetně asistivních technologií (Pravidlo 4.1 Kompatibilní).

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2021.
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23. 9. 2020

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Českou akademií zemědělských věd.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail cazv@cazv.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 Ministerstvo vnitra
 odbor eGovernmentu
 náměstí Hrdinů 1634/3
 Praha 4, 140 21 
 e-mail: pristupnost@mvcr.cz

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti