Czech J. Anim. Sci., 62 (2017)

No. 6

https://doi.org/10.17221/76/2016-CJAS
Original Paper

Effect of two freezing extenders on characteristic of fresh and frozen-thawed semen in endangered Old Kladruber stallions – A pilot study

J. Šichtař, A. Nehasilová, O. Šimoník, F. Bubeníčková
Czech J. Anim. Sci., 62 (2017): 227-233abstractdownload PDFsupplementary material
https://doi.org/10.17221/90/2016-CJAS
Original Paper

Expression of genes encoding zona pellucida glycoproteins and cortical granule distribution in porcine oocytes isolated from small and medium follicles in relation to puberty status of donors

M. Jeseta, J. Budna, W. Kranc, S. Hanulakova, A. Bryja, A. Chachuła, S. Ciesiółka, K. Wojtanowicz-Markiewicz, D. Bukowska, K.-P. Brüssow, M. Bruska, M. Nowicki, P. Antosik, P. Hulinska, M. Machatkova, M. Zabel, B. Kempisty
Czech J. Anim. Sci., 62 (2017): 234-241abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/22/2016-CJAS
Original Paper

Profile of gonadotropic hormone secretion in sheep with disturbed rhythm of seasonality

E. Molik, M. Błasiak, T. Misztal, K. Romanowicz, D.A. Zięba
Czech J. Anim. Sci., 62 (2017): 242-248abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/99/2016-CJAS
Original Paper

Effects of immunocastration on growth performance, body composition, meat quality, and boar taint

R. Stupka, J. Čítek, K. Vehovský, K. Zadinová, M. Okrouhlá, D. Urbanová, L. Stádník
Czech J. Anim. Sci., 62 (2017): 249-258abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/32/2016-CJAS
Original Paper

Activation of the renin–angiotensin–aldosterone system in mares around ovulation

K. Satué, P. Montesinos, A. Muños
Czech J. Anim. Sci., 62 (2017): 259-267abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti