Czech J. Anim. Sci., 61 (2016)

No. 10

https://doi.org/10.17221/81/2015-CJAS
Review

Bisphenol S instead of bisphenol A: a story of reproductive disruption by regretable substitution – a review

T. Žalmanová, K. Hošková, J. Nevoral, Š. Prokešová, K. Zámostná, T. Kott, J. Petr
Czech J. Anim. Sci., 61 (2016): 433-449abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/80/2015-CJAS
Original Paper
Effect of silver nanoparticles on the immune, redox, and lipid status of chicken blood
K. Ognik, E. Cholewińska, A. Czech, K. Kozłowski, Ł. Wlazło, B. Nowakowicz-Dębek, R. Szlązak, K. Tutaj
Czech J. Anim. Sci., 61 (2016): 450-461abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/91/2015-CJAS
Original Paper
Genetic diversity within and gene flow between three draught horse breeds using genealogical information
H. Vostrá-Vydrová, L. Vostrý, B. Hofmanová, E. Krupa, Z. Veselá, J. Schmidová
Czech J. Anim. Sci., 61 (2016): 462-472abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/3/2016-CJAS
Original Paper
Effect of dietary magnesium, calcium, phosphorus, and limestone grain size on productive performance and eggshell quality of hens
M. Skřivan, M. Englmaierová, M. Marounek, V. Skřivanová, T. Taubner, T. Vít
Czech J. Anim. Sci., 61 (2016): 473-480abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/19/2016-CJAS
Original Paper
Effects of different stripping methods of female and activation medium on fertilization success in northern pike (Esox lucius)
B.I. Cejko, B. Sarosiek, S. Krejszeff, S. Judycka, M. Szczepkowski, B. Szczepkowska, R.K. Kowalski
Czech J. Anim. Sci., 61 (2016): 481-486abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti