Czech J. Anim. Sci., 57 (2012)

No. 4

https://doi.org/10.17221/5890-CJAS
 
 Single-step prediction of genomic breeding value in a small dairy cattle population with strong import of foreign genes
J. Přibyl, J. Haman, T. Kott, J. Přibylová, M. Šimečková, L. Vostrý, L. Zavadilová, V. Čermák, Z. Růžička, J. Šplíchal, M. Verner, J. Motyčka, L. Vondrášek
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 151-159abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/5891-CJAS
 
 Reduction of traits for genetic evaluation of linear described traits in the Old Kladruber horse
L. Vostrý, J. Přibyl, P. Šimeček
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 160-170abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/5892-CJAS
 
 Microsatellite variability in nutria (Myocastor coypus) genetic resource in the Czech Republic
K. Kaplanová, L. Putnová, M. Bryndová, P. Bartoňová, I. Vrtková, J. Dvořák
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 171-177abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/5893-CJAS
 
 Allele frequency in loci which control coat colours in Hucul horse population
A. Stachurska, A. Brodacki, J. Grabowska
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 178-186abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/5894-CJAS
 
 Rapid sexing of selected Galliformes by polymerase chain reaction
J. Kalina, J. Mucksová, H. Yan, P. Trefil
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 187-192abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/6004-CJAS
 
Bone quality characteristics and performance in broiler chickens fed diets supplemented with organic acids
S. Świątkiewicz, A. Arczewska-Wlosek
Czech J. Anim. Sci., 57 (2012): 193-205abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti