Czech J. Anim. Sci., 53 (2008)

No. 7

https://doi.org/10.17221/357-CJAS
 
Comparison of different traits to evaluate the growth of bulls
J. Přibyl, J. Přibylová, H. Krejčová, N. Mielenz
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 273-283abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/355-CJAS
 
Analysis of non-genetic factors affecting calving difficulty in the Czech Holstein population
M. Fiedlerová, D. Řehák, M. Vacek, J. Volek, J. Fiedler, P. Šimeček, O. Mašata, F. Jílek
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 284-291abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/354-CJAS
 
Activity of glutathione peroxidase (GSH-Px) in the blood of ewes and their lambs receiving the selenium-enriched unicellular alga Chlorella
J. Trávníček, J. Racek, L. Trefil, H. Rodinová, V. Kroupová, J. Illek, J. Doucha, L. Písek
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 292-298abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/356-CJAS
 
Influence of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids on sensory characteristics of chicken meat
J. Zelenka, A. Jarošová, D. Schneiderová
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 299-305abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/358-CJAS
 
Effect of dietary selenium on lipid oxidation, selenium and vitamin E content in the meat of broiler chickens
M. Skřivan, G. Dlouhá, O. Mašata, S. Ševčíková
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 306-311abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti