Czech J. Anim. Sci., 53 (2008)

No. 6

https://doi.org/10.17221/360-CJAS
 
Genetic evaluation of daily gains of dual-purpose bulls using a random regression model
H. Krejčová, J. Přibyl, J. Přibylová, M. Štípková, N. Mielenz
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 227-237abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/362-CJAS
 
The relation of GH1, GHR and DGAT1 polymorphisms with estimated breeding values for milk production traits of German Holstein sires
E. Hradecká, J. Čítek, L. Panicke, V. Řehout, L. Hanusová
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 238-246abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/363-CJAS
 
Joint effects of CSN3 and LGB genes on milk quality and coagulation properties in Czech Fleckvieh
A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Štípková, O. Hanuš, V. Genčurová, J. Kyseľová, E. Němcová, T. Kott, J. Šefrová, M. Krejčová, S. Melčová, I. Hölzelová, J. Bouška, J. Frelich
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 246-252abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/359-CJAS
 
Study of wheat (Triticum aestivum L.) quality for feeding ruminants using in vitro and in vivo methods
J. Pozdíšek, K. Vaculová
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 253-264abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/361-CJAS
 
Effect of dietary selenium sources on growth performance, breast muscle selenium, glutathione peroxidase activity and oxidative stability in broilers
G. Dlouhá, S. Ševčíková, A. Dokoupilová, L. Zita, J. Heindl, M. Skřivan
Czech J. Anim. Sci., 53 (2008): 265-269abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti