Czech J. Anim. Sci., 50 (2005)

No. 11

https://doi.org/10.17221/4253-CJAS
 
Genetic evaluation of the length of productive life in Holstein cattle in the Czech Republic
E. Páchová, L. Zavadilová, J. Sölkner
Czech J. Anim. Sci., 50 (2005): 493-498abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4254-CJAS
 
Implications for the use of horse hair roots as a DNA source for microsatellite typing
T. Ząbek, A. Radko, E. Słota
Czech J. Anim. Sci., 50 (2005): 499-502abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4255-CJAS
 
The effect of Saccharomyces cerevisiae on ruminal fermentation in dairy cows
P. Doležal, J. Doležal, J. Třináctý
Czech J. Anim. Sci., 50 (2005): 503-510abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4256-CJAS
 
The effect of phenological stage and season on nutritive value, chemical composition and nutrient digestibility of lucerne (Medicago sativa L.) green forage in the alimentary tract of cattle
B. Niwińska, Strzetelski JA, J. Kowalczyk, F. Borowiec, P. Domański
Czech J. Anim. Sci., 50 (2005): 511-518abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4257-CJAS
 
Reduction in the content of antinutritional substances in pea seeds (Pisum sativum L.) by different treatments
R. Dvořák, A. Pechová, L. Pavlata, J. Filípek, J. Dostálová, Z. Réblová, B. Klejdus, K. Kovařčík, J. Poul
Czech J. Anim. Sci., 50 (2005): 519-527abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4258-CJAS
 
Mercury content in the muscle of fish from the Elbe River and its tributaries
V. Žlábek, Z. Svobodová, T. Randák, O. Valentová
Czech J. Anim. Sci., 50 (2005): 528-534abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti