Czech J. Anim. Sci., 49 (2004)

No. 8

https://doi.org/10.17221/4316-CJAS
 
Differences between metabolic profiles of egg-type and meat-type hybrid hens
P. Suchý, E. Straková, B. Jarka, J. Thiemel, V. Večerek
Czech J. Anim. Sci., 49 (2004): 323-328abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4317-CJAS
 
Effects of rearing, sire and calving season on growth and milk efficiency in dairy cows
J. Brouček, P. Kišac, A. Hanus, M. Uhrinčať, V. Foltys
Czech J. Anim. Sci., 49 (2004): 329-339abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4318-CJAS
 
Lysosomal proteolysis in skeletal muscles of bulls
S. J Rosochacki, T. Sakowski, J. Połoszynowicz, E. Juszczuk-Kubiak, A. Kowalik-Krupa, J. Oprządek
Czech J. Anim. Sci., 49 (2004): 340-348abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4319-CJAS
 
Analysis of alternative models treating herd × year effects as fixed or random
I. Nagy, J. Sölkner, L. Csató, J. Farkas, L. Radnóczi
Czech J. Anim. Sci., 49 (2004): 349-356abstractdownload PDF
https://doi.org/10.17221/4320-CJAS
 
Main sources of the economic efficiency of beef cattle production systems
M. Wolfová, J. Wolf, R. Zahrádková, J. Přibyl, J. Daňo, J. Kica
Czech J. Anim. Sci., 49 (2004): 357-372abstractdownload PDF

© 2023 Czech Academy of Agricultural Sciences | Prohlášení o přístupnosti